Hipoterapia

Hipoterapia

to metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni. Ma zastosowanie w każdym wieku, jednak wykorzystywana jest szczególnie w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych, kontakt z koniem jest często niezastąpionym źródłem pomocy, dlatego warto poznać możliwości i korzyści płynące z obcowania z tymi zwierzętami. Dzięki hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem

Hipoterapia – cele

Podstawowym celem hipoterapii jest przywrócenie choremu sprawności w takim zakresie, w jakim tylko jest to możliwe, biorąc pod uwagę jego stan. Terapia poprawia zarówno stan fizyczny, jak i psychiczny. Jest prowadzona przez specjalistę, który asekuruje pacjenta. Wszystko odbywa się zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza. Odnotowano, że hipoterapia przynosi poprawę w: korygowaniu postawy ciała, rozwijaniu samodzielności, korekcie napięcia mięśniowego, czuciu powierzchniowym, zwiększaniu możliwości lokomocyjnych, zdolności do koncentrowania się, poprawianiu wydolności organizmu i odporności, pobudzeniu zmysłów, kształtowaniu poczucia świadomości siebie i swojej odrębności, zmniejszeniu zaburzeń emocjonalnych, w tym poprawianiu poczucia własnej wartości.

Hipoterapię zaleca się dzieciom z autyzmem, ponieważ zaobserwowano znaczne podobieństwa w postrzeganiu, porozumiewaniu się i reagowaniu na bodźce między autystykami a końmi.

Ten rodzaj terapii pomaga także dzieciom i młodym osobom, które chodzą samodzielnie, ale w niepoprawnym wzorcu. Chód konia pozwala im poprawić własne poruszanie się. Ułatwia też dzieciom nieumiejącym stabilnie siedzieć w wypracowaniu właściwej pozycji ciała. Umożliwia rozluźnienie napiętych mięśni, stąd bywa zalecana zamiast ćwiczeń na materacu i z piłką. Z racji właściwości uspokajających, pomaga przy leczeniu nerwic.

(źródło: Internet)