Projekt Tęczowa kraina Twojego dziecka 2

 

Od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2022 roku firma VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc, realizowała projekt „Tęczowa kraina Twojego dziecka 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 699 002,96 PLN 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 594 152,51 PLN

 

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów 58 dzieci (20K, 38M), w tym 20 dzieci (2K, 18M) z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej, doposażenie przedszkola oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycielek (8 K) w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 15 miesięcy od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2022 roku. 

 

Planowane efekty:

 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 58 dzieci
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 8 osób
 • Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej – 6192 godz
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8 osób

 

Realizowane zajęcia dodatkowe:

 1. Indywidualne:
  • Biofeedback,
  • Logopedia,
  • Terapia SI,
  • Terapia pedagogiczna,
  • Terapia psychologiczna,
  • Terapia słuchowa Tomatis
 2. Grupowe:
  • Dogoterapia - zapytanie ofertowe,
  • Hipoterapia,
  • Terapia polisensoryczna,
  • Gimnastyka korekcyjna,
  • Arteterapia,
  • Logorytmika,

Poprzez zrealizowane szkolenia podniesiono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli.