Projekt Tęczowa kraina Twojego dziecka

Od 1 czerwca 2020 roku do 26 listopada 2021 roku  VITALIO S.C. realizowało projekt „Tęczowa kraina Twojego dziecka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt miał na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 67 dzieci, w tym 20 dzieci niepełnosprawnych Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej w zakresie stwierdzonych deficytów i podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 11 nauczycielek w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 15 miesięcy od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
  • Biofeedback,
  • Tomatis,
  • Logopedia,
  • Terapia SI,
  • Terapia pedagogiczna,
  • Terapia psychologiczna,
 2. Zajęcia dodatkowe grupowe:
  • Dogoterapia,
  • Hipoterapia,
  • Terapia polisensoryczna,
  • Gimnastyka korekcyjna,
  • Arteterapia,
  • Logorytmika,
  • Hydroterapia,
 3. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych,
 4. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.