Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

25 maja zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Proszę zapoznać się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest VITALIO s.c. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc,   z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 67. ; 
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, jest Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” Pani Jolanta Muc ; dane kontaktowe: ; tel.: 507439931, mail: przedszkole@teczowa-kraina-dg.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych przez Państwa formularzach zgody,
  2. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia - w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie,
  3. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 1. W przypadku przekazywania danych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz osoby wskazane każdorazowo w formularzach zgody na przetwarzanie danych; 
 2. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody; w przypadku gdy w dotychczasowych formularzach zgody taki okres nie został wskazany; najpóźniej do zakończenia nauki Państwa dziecka w Przedszkolu;
  2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia: przez okres obowiązywania umowy;
  3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora; 
 1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3c) lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a i 3b). Ewentualne konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody; 
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia dodatkowe. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.