Slide1 background sl1

Zajęcia programowe

Realizacja podstawy programowej odbywa się  w oparciu o program wychowania w przedszkolu „Rozwój - Wychowanie - Edukacja” - Program wychowania przedszkolnego autorstwa Anny Stalmach-Tkacz oraz Kariny Muchy

Program jest propozycją holistycznego wspierania rozwoju przedszkolaków przez wychowanie, edukację i rozwój. Prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz sposoby rozwijania umiejętności uczenia się dzieci, jak również dostarcza rozwiązań w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz włączania domu rodzinnego w wychowanie, profilaktykę i edukację małego dziecka.

Odwołuje się do podstawy programowej wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. W programie znajdują się: praktyczne wskazówki dotyczące obserwacji i diagnozy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, treści programowe z uwzględnieniem wieku rozwojowego, cele i zadania wychowania przedszkolnego oraz sposoby i warunki ich realizacji z uwzględnieniem metod i form indywidualizacji, m.in. metody wychowawcze, edukacyjne nauczania i uczenia się. Jedno z innowacyjnych rozwiązań stanowi propozycja wprowadzenia w przedszkolu „wychowania kształtującego” z elementem samooceny, do której wdrażamy dziecko od najmłodszych lat.

 

Jak pracujemy

Naszą kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści. W codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz multimediów:

 

Magiczny dywan

Magiczny Dywan jest interaktywnym urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowiąc pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

 

Tablice multimedialne interaktywne

Tablica interaktywna to urządzenie, które umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym. Można ją porównać do wielkiego monitora, który reaguje na dotyk. Osoba korzystająca z tablicy może za jej pomocą obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Interaktywna tablica zazwyczaj dysponuje też własnym specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwia przygotowanie zasobów do wykorzystania podczas zajęć.