O nas

Organizacja pracy

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w naszych grupach przedszkolnych realizowane są w oparciu o ramowy rozkład dnia, który jest opracowany na bazie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Grupy w naszym przedszkolu:

Przedszkole przy ul. Legionów Polskich 67

  • Grupa Niedźwiadki - to dzieci 3-4 letnie
  • Grupa Tygryski - to dzieci 5-6 letnie

Przedszkole przy ul. Kazdębie 2a

  • Grupa Kotki - to dzieci 3-4 letnie 
  • Grupa Zajączki - to dzieci 4-5 letnie 
  • Grupa Sówki - to dzieci 6 letnie

 Przedszkole przy ul. Dąbrowskiego 11

  • Grupa Pszczółki - to dzieci 3-4 letnie
  • Grupa Motylki -  to dzieci 5-6 letnie

 

Nasze Panie dobrze poznały charakterystykę rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym i z pasją, i zaangażowaniem realizują zadania edukacji przedszkolnej, które mają na celu:

  • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
  • rozwijanie u dziecka tzw. dojrzałości szkolnej dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej
  • pomoc w prawidłowym rozwoju każdego dziecka

Praca przedszkola” Tęczowa Kraina” oparta jest na wiedzy, doświadczeniu, współpracy i kreatywności całego zespołu. Umiejętność rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości, w tym talentów, stanowi podstawę kierowania jego prawidłowym rozwojem. W swojej pracy koncentrujemy się na indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz wsparciu dla jego rozwoju, opartym na różnorodnych metodach nauczania i wykorzystywaniu współczesnych technologii. Nasi wychowankowie poznają świat i otaczającą rzeczywistość poprzez uczestnictwo między innymi w spektaklach teatralnych, spotkaniach z muzyką, wycieczkach i spotkaniach z nauką.

Aktywnie współpracujemy z rodzicami. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie, nauczyciele informują rodziców o sukcesach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności jakie napotykają.

Nauczycielki realizują program wychowania przedszkolnego: Rozwój - Wychowanie - Edukacja - Program wychowania przedszkolnego autorstwa Anny Stalmach-Tkacz oraz Kariny Muchy zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.

Dzieci niepełnosprawne realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

Realizowane są również programy autorskie, wspomagające proces edukacyjno-wychowawczy.