O nas

Organizacja pracy

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w naszych grupach przedszkolnych realizowane są w oparciu o ramowy rozkład dnia, który jest opracowany na bazie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Grupy w naszym przedszkolu:

Przedszkole przy ul. Legionów Polskich 67

 • Grupa Niedźwiadki - to dzieci 3-4 letnie
 • Grupa Tygryski - to dzieci 5-6 letnie

Przedszkole przy ul. Kazdębie 2a

 • Grupa Kotki - to dzieci 3-4 letnie 
 • Grupa Zajączki - to dzieci 4-5 letnie 
 • Grupa Sówki - to dzieci 6 letnie

 Przedszkole przy ul. Dąbrowskiego 11

 • Grupa Pszczółki - to dzieci 3-4 letnie
 • Grupa Motylki -  to dzieci 5-6 letnie

 

Nasze Panie dobrze poznały charakterystykę rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym i z pasją, i zaangażowaniem realizują zadania edukacji przedszkolnej, które mają na celu:

 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • rozwijanie u dziecka tzw. dojrzałości szkolnej dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej
 • pomoc w prawidłowym rozwoju każdego dziecka

Praca przedszkola” Tęczowa Kraina” oparta jest na wiedzy, doświadczeniu, współpracy i kreatywności całego zespołu. Umiejętność rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości, w tym talentów, stanowi podstawę kierowania jego prawidłowym rozwojem. W swojej pracy koncentrujemy się na indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz wsparciu dla jego rozwoju, opartym na różnorodnych metodach nauczania i wykorzystywaniu współczesnych technologii. Nasi wychowankowie poznają świat i otaczającą rzeczywistość poprzez uczestnictwo między innymi w spektaklach teatralnych, spotkaniach z muzyką, wycieczkach i spotkaniach z nauką.

Aktywnie współpracujemy z rodzicami. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie, nauczyciele informują rodziców o sukcesach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności jakie napotykają.

 

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele wybrali i realizują niżej wymienione programy:

 1. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”.
  Program jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola, autorstwa Jolanty Wasilewskiej.

  Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.
  Program został napisany w oparciu o te same pedagogiczno-psychologiczne koncepcje, które przyświecały twórcom podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Autorka odwołuje się w nim przede wszystkim do konstruktywistycznej teorii uczenia się i osiągnięć J. Piageta, L. Wygotskiego i J. Brunera.

  Program prezentuje holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Ukazuje możliwości zintegrowanych działań nauczyciela we wszystkich sferach (fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej).
  Bardzo istotną rolę w realizacji programu odgrywa skoncentrowanie się na wartościach – na ich poznawaniu przez dziecko, utożsamianiu się z nimi i kierowaniu nimi w postępowaniu.
  Dzieci korzystają z kart pracy „Planeta dzieci” wydanych przez wyd. WSiP.

 1. Nauczycielka języka angielskiego realizuje Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. autorstwa D. Sikory-Banasik i E. Wilkos
 1. Dzieci niepełnosprawne realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

 

Realizowane są również programy autorskie, wspomagające proces edukacyjno-wychowawczy:

 1. „Mamo, tato wolę wodę” - celem programu jest kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie.
 2. „Kubusiowi przyjaciele natury” – celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie do ruchu od najmłodszych lat
 3. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” – głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.