Arteterapia

Arteterapia

znajduje szerokie zastosowanie w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak też w celu rozwijania talentów w pracy z dzieckiem zdolnym. Z działań arteterapeutycznych może korzystać każdy, ponieważ bazą dla nich jest sztuka. Arteterapia jest metodą pracy z dzieckiem wspierającą jego rozwój emocjonalny i społeczny. Ma szczególne zastosowanie wobec dzieci nieśmiałych, wrażliwych, z zachowaniami problemowymi (agresywnych, zahamowanych, nadpobudliwych ruchowo itp.). Pozwala uwolnić lęk, agresję, przygnębienie i wyrazić je pośrednio – poprzez akt twórczy.

Naturalną i podstawową działalnością dziecka w przedszkolu jest zabawa Dzięki niej dziecko może zaspakajać swoje potrzeby psychiczne, będące podstawą jego prawidłowego funkcjonowania oraz nabyć kompetencji społecznych. Dlatego działania arteterapeutyczne są realizowane w formie różnych zabaw.  

Zastosowanie prostych, atrakcyjnych technik plastycznych, które przynoszą ciekawe i pozytywne rezultaty pomaga przełamać wewnętrzne blokady i otwiera dziecko na zabawę i eksperymentowanie. W miejsce kompleksów i lęku stopniowo pojawia się ciekawość, swoboda działania, radość z efektu, wiara w siebie i motywacja do dalszego wysiłku. Dzieci doświadczają poczucia sprawstwa, a zarazem uznania. W zależności od działalności plastycznej i stosowanych technik można wpływać na rozwój różnych sprawności i umiejętności dziecka. 

Tańce zaspakajają naturalne potrzeby psychoruchowe, regulują emocje, pozwalają rozładować energię i wzbudzają radość, usprawniają motorykę całego ciała. W muzyce i ruchu tkwią olbrzymie możliwości wyzwolenia swobody, radości, odnajdywania i odzwierciedlenia własnej osobowości

Zabawy wykorzystujące dotyk i ruch oraz ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne kształtują świadomość własnego ciała, rozwijają pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, kształtują umiejętność rozwiązywania konfliktów. Zabawy te dają dużo przyjemności i możliwości przeżywania radości z aktywności ruchowej i kontaktu z innymi dziećmi. Pozwalają rozładować energie i napięcia oraz wyzwalają swobodne zachowania. Aktywne uczestnictwo w arteterapii pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny.

(źródło: Internet)