Grupa Niedźwiadki / DG Legionów 2

Grupa Niedźwiadki / Legionów 2

Kalendarium wydarzeń

Październik 2022

 

04.10.2022 Dzień Kundelka

 • Rozwiązanie zagadki
 • Słuchanie bajki edukacyjnej „Smutasek” Jolanta Bot
 • Zabawy „Wesołka” w nowym domku
 • Piesek - ćwiczenie grafomotoryczne. Rysujemy Wesołka

14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej

 • Odgadywanie zagadek o zawodach w przedszkolu
 • Słuchanie wiersza „Moja nauczycielka”
 • Zabawa ruchowa „Kto szybciej”
 • Zabawa taneczna „ Kółeczko”

18.10.2022 Dzień Listonosza

 • Zabawa ruchowa przy piosence Pan Listonosz
 • Historyjka obrazkowa - burza mózgów
 • Ile jest kopert? - zabawa matematyczna.
 • Atrybuty Pana listonosza - puzzle obrazkowe

28.10.2022 Dzień Dyni

 • Czytanie wiersza „Wiersz o dyni”
 • Zabawa ruchowa „Podaj dynię”,
 • Zabawy integracyjna z chustą animacyjną „Dynie małe”
 • Zabawa badawcza „Co dynia ma w środku”.

Dodatkowo:

Warsztaty terapeutyczne

 • 07.10.2022 - Zabawy ruchowe z metodą Weroniki Sherborne
 • 19.10.2022 - Warsztaty terapeutyczne „Skarby jesieni”

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT:

 • Poznajemy znaczenie empatii
 • Potrafimy nazywać i rozpoznawać rośliny jako elementy przyrody
 • Rozumiemy pojęcia mały, duży
 • Potrafimy uważnie słuchać wypowiedzi innych dzieci

JESIENNA PRZYRODA:

 • Poznajemy środowisko przyrodnicze
 • Posługujemy się określeniami: wysoki/niski, wyższy/niższy, wysoko/nisko
 • Potrafimy nazwać ptaki, które odlatują
 • Uczestniczymy w zabawach matematycznych

KOSZYK PANI JESIENI:

 • Zdobywamy wiedzę o skarbach jesiennego lasu
 • Poznajemy figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat)
 • Próbujemy słuchać ze zrozumieniem i budować wypowiedzi
 • Poznajemy znaczenie zwrotu „ubierać się na cebulkę”

SKARBY JESIENI:

 • Rozpoznajemy wygląd, smaki i kolory owoców i warzyw
 • Rozumiemy znaczenia warzyw dla zdrowia
 • Potrafimy nazwać produkty spożywcze
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych

Czytamy:

Renata Piątkowska: „Opowiadania dla przedszkolaków”.

Zabawy ruchowe:

 1. Hop, przez trawę
 2. Stary niedźwiedź mocno śpi
 3. Jakim ptakiem jestem
 4. Taniec witaminek