Dogoterapia

Dogoterapia

jest wyjątkową formą wspierania leczenia ciała i umysłu. To terapia poprzez kontakt z psami. Wyszkolone czworonogi poprawiają zdrowie dzieci i dorosłych.

Dogoterapia to nie rodzaj leczenia, ale specyficzne zajęcia motywacyjne. Podczas nich pies staje się motywatorem skutecznie zachęcającym do wykonywania określonych zadań i pracy nad sobą. Czworonogi pracują z osobami niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie - z dorosłymi i dziećmi. Psi przyjaciele są idealnymi towarzyszami wspomagającymi rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, edukację oraz psychoterapię. Te zwierzęta domowe pomagają pacjentom przede wszystkim otworzyć się na innych i pracować nad swoimi emocjami.

Uczestnicy dogoterapii w trakcie zajęć poznają budowę ciała psów, a następnie kształtują orientację swojego ciała. Dzięki czworonogom pacjenci polepszają także swoją sprawność ruchową poprzez naśladowanie aktywności czworonoga. Ćwiczą też zmysł dotyku, słuchu i wzroku, co wzmaga ich koncentrację uwagi.

Najważniejszym celem dogoterapii jest jednak pomaganie osobom niepełnosprawnym, czyli tym, którzy cierpią na autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe i zespół Downa, oraz mającymi zaburzenia typu ADHD. Ten rodzaj terapii pomaga też pacjentom z napadami lękowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicą oraz wahaniami nastroju.

Podczas spotkań z psami osoby niepełnosprawne uczą się m.in. samokontroli, rozwijają zasoby nowych słów, opanowują treści dydaktyczne, uczą się liczyć, wzrasta ich pewność siebie i podnosi się im samoocena, poprawia się ich komunikacja z innymi ludźmi, a koncentracja uwagi się zwiększa. Skutkiem częstej dogoterapii jest to, że dorośli i mali pacjenci potrafią lepiej funkcjonować w grupie.

(źródło: Internet)